onderzoek onderwijs scenario schrijven

Doelstellingen

De Vlaamse Script Academie vzw stelt zich tot doel het vakkundig schrijven en lezen van verhalen permanent te optimaliseren. Het uitgangspunt is dat verhalen schrijven en lezen een vak is dat kan worden aangeleerd. Hiertoe is kennis en vaardigheid vereist. Kennis kan men verwerven uit de studie van boeken. Vaardigheid verkrijgt men door onder vakkundige didactische begeleiding te schrijven en te lezen of te analyseren.
Aangeboren talent en creativiteit krijgen pas een exponentiële meerwaarde wanneer ze stoelen op vakmanschap. Daarom draagt de VSA terminologie en methodenleer hoog in haar vaandel.

Daarnaast beschouwt de VSA het tevens als haar taak opleiding en wetenschappelijk onderzoek inzake efficiënt vertellen permanent te verbeteren. Hiertoe onderhoudt de VSA nauwe banden met tal van Belgische en buitenlandse universiteiten en hoge scholen.