onderzoek onderwijs scenario schrijven

Korte Historiek

In 1979 nodigt de Belgische Vereniging van Film en Televisieauteurs drie docenten van het befaamde American Film Institute uit naar Brussel. Cultuurbarbaren uit Hollywood die ons even de les komen lezen? Gedurende zes weken geven Lois Peyser, William “Bill” Fadiman en John W. Bloch een seminarie over scenarioschrijven. Vlaamse en Waalse filmmakers ontdekken dat scenarioschrijven een echte discipline is, een vak dat men niet zomaar beheerst omdat men toevallig kan lezen en schrijven of omdat men ervan droomt zijn ideeën te verfilmen.
Het hek is van de dam: een jaar later strijken hier drie scriptdoctors neer voor een nieuwe workshop van enkele weken. Onder hen Syd Field, inmiddels, omwille van zijn handboeken, even bekend als, voor sommigen, berucht.

In 1986 start FEMI met de workshops van Frank Daniel. FEMI bewijst zijn nut. De eerste workshopsessies leiden tot producties als Toto Le Héros, Sailors Don’t Cry, Vinaya, Les Noces Barbares.

Het jaar daarop, in 1987, start ook Maatwerk vzw, een Brussels audiovisueel centrum, met een scenariocursus. Gedurende haar vijfjarig bestaan volgen meer dan 300 gegadigden deze cursus. Maatwerk is voor meer dan één scenarist de springplank voor zijn of haar professionele carrière. Ondanks hun succes en een grote publieke belangstelling worden deze twee intiatieven stopgezet.

In 1994 richten prof. dr. Patrick Cattrysse en Jaak Boon een cursus in, gericht op de praktijk, maar tegelijk wetenschappelijk onderbouwd. Het succes van hun initiatief zet hen ertoe aan in 1995 een nieuwe v.z.w op te richten, de VLAAMSE SCRIPT ACADEMIE.

Sinds 1995 registreert de VSA jaarlijks ongeveer 100 deelnemers, waaronder zowel amateurs als beroepsmensen. Inmiddels passeerden reeds heel wat bekende schrijvers (Pieter Aspe, Brigitte Minne, Patrick Lagrou,…), scenaristen (Johan Verschueren – Faits d’Hiver, Fifi –, Piet Baete – Aspe; Philippe De Schepper – Vermist –, Geert Verbanck – Tanghi Argentini -, Mich Sabbe – Witse –, …, regisseurs (Lieven Debrauwer, Johan Gevers, Peter Krüger, Renaat Coppens, …), producenten (D&D productions, VRT, Telesaurus, …) en acteurs (Karel Deruwe, Rudy Morren, Kris Cuppens, George Arrendell, Camilia Blereau, …).

De VSA heeft zich van meetaf aan gericht op internationale horizonten: verhalen vertellen die boeien over de nationale en culturele grenzen heen. VSA lezingen en workshops zijn georganiseerd over de vijf continenten in de wereld (US, Cuba, EU, Thailand, Vietnam, Zuid-Afrika, …).

In januari 2000 werd de reeds bestaande internationale erkenning andermaal bevestigd in het VSA partnership met North by Northwest, een Europees MEDIA+ programma dat tot 2006 professionele scenaristen begeleide afkomstig uit alle EU landen.